Sivutoiminen yrittäjyys

Sivutoiminen yrittäjyys on sopiva yrittäjyyden muoto, silloin kun…

 • yrittäjäksi ryhtyvä on palkansaaja, opiskelija tai eläkeläinen
 • toiminta on osa-aikaista tai kausiluontoista
 • ei ole varmuutta liiketoiminnan kannattavuudesta
 • ei haluta ottaa päätoimisuuden riskiä, mutta halutaan testata liikeideaa

Sivutoimista yrittäjyyttä suunnittelevan on hyvä tietää nämä asiat:

 • Kaikissa yritysmuodoissa voi toimia sivutoimisesti.
 • Palkkatyössä olevan tulee tietyissä tapauksissa kysyä työnantajan lupa sivutoimisen yrityksen perustamiseen. Työsopimuslaki kieltää työntekijää harjoittamasta sellaista toimintaa, joka voisi vahingoittaa työnantajaa.
 • Sivutoimiselle yrittäjälle ei myönnetä starttirahaa (mutta sivutoimisesta yrittäjästä päätoimiseksi siirtyvä voi tietyin ehdoin saada starttirahaa)

Muuta sivutoimiseen yrittäjyyteen liittyvää tietoa:

 • Yrittäjän eläkevakuutus (YEL) on pakollinen myös sivutoimiselle yrittäjälle, mikäli työtulo on vuodessa yli 7 656, 26 euroa (vuonna 2018).
 • Sivutoiminen yrittäjä on arvonlisäverovelvollinen, jos tilikauden liikevaihto on 10 000 euroa tai sen yli.
 • Sivutoimisella yrittäjällä on päätoimisen yrittäjän tapaan kirjanpitovelvollisuus. (Sivutoimisilla yrittäjillä (tmi) sekä ammatinharjoittajilla voi olla yhdenkertainen kirjanpito, josta tehdään tilinpäätös ja elinkeinotoiminnan veroilmoitus. Tällöin tilikausi on aina kalenterivuosi.)
 • Sivutoimisen yrittäjän on rekisteröitävä yritys kaupparekisteriin, jos yritystoiminta on luvanvaraista, toimintaa varten on pysyvä, omasta asunnosta erillinen liiketila tai yrittäjän palveluksessa on perheen ulkopuolista työvoimaa.
 • Jos jää työttömäksi ansiotyöstä ja on toiminut samaan aikaan sivutoimisena yrittäjänä (vähintään 6 kk), on mahdollista hakea soviteltua työttömyysetuutta.

Uusyrityskeskuksesta saa maksutonta neuvontaa myös sivutoimisen yrityksen perustamiseen ja yritystoiminnan suunnitteluun!