Mitä yrittäminen on?

Yrittäminen on hyvä ammatinvalinnan vaihtoehto niille, joille se sopii. Yritystoiminta on parhaimmillaan inspiroivaa ja vapaata itsensä toteuttamista, jossa saa itse määritellä työaikansa ja -tapansa. Yrittäjyyteen kuuluu kuitenkin myös paljon vastuuta ja yritystoiminnassa on aina omat riskinsä. Yrittäjäksi ryhtyvältä vaaditaan innostuneisuuden lisäksi myös epävarmuudensietokykyä.

Yrittäjyys on hyvä keino työllistää itsensä, ja mahdollisesti myös muita, mutta pelkkä työttömyys ei riitä perusteeksi yrityksen perustamiselle. Yrityksen ja sen tarjoamien tavaroiden tai palveluiden täytyy olla tarpeellisia riittävän suurelle määrälle asiakkaita ja asiakkaiden täytyy olla valmiita maksamaan niistä.

Yritystoiminnan tavoitteena on, että yritys menestyy ja tuottaa voittoa. Taloudelliset motiivit eli halu ansaita rahaa on välttämätön, jos yrittäjä aikoo elättää itsensä ja työllistää mahdollisesti myös muita. Yrittäminen vaatii myös toimintaan liittyvien riskien tunnistamista ja niihin varautumista.

Yrittäminen on uskomista omaan liikeideaan. Yrittäminen voi olla elämäntapa tai keino hankkia elanto. Yrittäjyys vaatii paljon aikaa ja omistautumista, joten on tärkeää, että yrittäjällä on kiinnostusta ja intohimoa sitä alaa kohtaan, jolle on perustamassa yrityksen.

Yrittäminen on oman osaamisen hyödyntämistä ja oman vision toteuttamista. Hyvä yritysidea ja sen pohjalta rakennettu toimiva liikeidea, yhdistettynä osaavaan yrittäjään, johtavat yleensä onnistumiseen!