Liiketoimintasuunnitelma

Liiketoimintasuunnitelma yritystoiminnan punaisena lankana

Kirjallinen liiketoimintasuunnitelma on yritystoiminnan runko. Se kertoo, miten yrittäjän liikeideaa lähdetään käytännössä toteuttamaan. Liiketoimintasuunnitelmassa kuvataan muun muassa yrityksen toimintaympäristö, toimintatavat ja tavoitteet. Suunnitelmaa muokataan ja täydennetään myös yrityksen perustamisen jälkeen.

Liiketoimintasuunnitelma neuvottelutyökaluna

Liiketoimintasuunnitelma on paitsi suunnitteluväline yrittäjälle itselleen, myös neuvottelutyökalu, kun keskustellaan esimerkiksi mahdollisten rahoittajien, liikekumppanien, vuokranantajan tai tavarantoimittajien kanssa. Liiketoimintasuunnitelman avulla aloittava yrittäjä voi todistaa, että yrityksellä on hyvät edellytykset menestyä, vaikka tilinpäätöstiedot vielä puuttuvat.

Liiketoimintasuunnitelman osat

  1. Liikeidean kuvaus
  2. Osaamisen kuvaus
  3. Tuotteen/palvelun kuvaus
  4. Asiakkaat ja asiakkaiden tarpeet
  5. Toimiala ja kilpailutilanne
  6. Markkinoiden laajuus ja kehitys
  7. Markkinointi ja mainonta
  8. Riskit
  9. Aineettomat oikeudet
  10. Laskelmat: rahoitus, kannattavuus ja myynti

Lissu työkalun löydätte osoitteesta: https://lts.netjob.fi