Keski-Pohjanmaan Uusyrityskeskus tarjoaa maksutonta neuvonta- ja esivalmennusta ensisijaisesti yrityksen perustamista harkitseville henkilöille. Uusyrityskeskus täydentää alueen elinkeinopalveluja. Uusyrityskeskus on yksityisen ja julkisen sektorin yhteishanke, jossa yksityisen sektorin eräs tärkeimmistä panoksista on omien asiantuntijoiden asettaminen uusyrityskeskuksen käyttöön. Tällä tavoin on mahdollista tehokkaasti ja taloudellisesti siirtää tietotaitoa yritystoiminnan käynnistämistä suunnitteleville henkilöille. Uusyrityskeskus yhdistää täten kuntien ja elinkeinoelämän elinkeinopalveluja toimiessaan partnership-periaatteella.

Me autamme sinua ilmaiseksi ja henkilökohtaisesti mm. seuraavissa asioissa:

 • Liikeidean kehittämisessä.
 • Laskelmien teossa.
 • Markkinointiin ja myyntiin liittyvissä asioissa.
 • Yhteistyöverkon luominen ja kehittäminen pankkeihin, vakuutusyhtiöihin, lakialantoimistoihin, tilitoimistoihin, tele- ja atk-yrityksiin, lakiasiaintoimistot, graafisen alan yrityksiin sekä julkisiin organisaatioihin.
 • Kokeneiden asiantuntijoiden maksuton neuvonta.
 • Ohjausta täsmäkoulutukseen.
 • Yritysideapankkina.
 • 1-3 vuotta toimineiden yritysten jatkoseuranta.

Palvelemme myös:

 • Alueemme oppilaitoksia yrittäjyyskasvatuksessa ja yrittäjyyteen liittyvissä toimenpiteissä.
 • Oppilaita, kehittämällä heidän omaa liikeideaansa.
 • Perustetun yrityksen jatkokehittämisessä.